เลือกรายการที่ต้องการ
บันทึกเลขที่รับของหน่วยพัสดุ(ต้องการ Login name and password)
Update stock IN(ต้องการ Login name and password)
Update stock OUT(ต้องการ Login name and password)


เสนอขออนุมัติ(ต้องการ Login name and password)
เลขที่รับ :


รายการรับเฉพาะรหัส(ไม่ต้องการ Login name and password)
รายการจ่ายเฉพาะรหัส(ไม่ต้องการ Login name and password)
ตรวจสอบจำนวนที่ต้องคงสต๊อก (ไม่ต้องการ Login name and password)
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพัสดุ (ไม่ต้องการ Login name and password)
สรุปยอดซื้อสินค้าแต่ละบริษัท(ไม่ต้องการ Login name and password)
รหัสวัสดุ :
ตั้งแต่ วันที่ วว/ดด/ปปปป : eg. 31/12/2543 01/05/2543
ถึง......วันที่ วว/ดด/ปปปป :


Login Name:
Password: